Metsatööde koordineerimine hõlmab metsaomanikele info edastamist ja nende nõustamist, raiete korraldamist ja puidu müüki, metsakasvatuslike tööde korraldamist (maapinna ettevalmistus, istutamine, külv, kultuuri hooldamine, kultiveerimismaterjali hankimine), metsamaaparandustööde korraldamist aga ka toetuste vahendamist.