Alates 01.05.2004 kehtib metsakorraldustööde teostajatele atesteerimise ja tegevusloa omamise nõue. 

Tegevusloaga metsakorraldusettevõtete register asub siin!

Metsakorraldaja tunnistust omavate isikute nimekirja leiate siit!

Metsaühistul on võimalik taotleda metsa inventeerimise ja metsamajandamise kava koostamise toetust.