Metsaühistu poolt pakutavad teenused:

 • Metsandustoetuste taotlemine
 • Metsade inventeerimise ning majandamiskavade tellimine
 • Metsaomanike nõustamine
 • Õppepäevade korraldamine
 • Metsauuendustööde korraldamine
 • Metsakultuuri hooldamise korraldamine
 • Istutusmaterjali tellimine
 • Metsa majandusliku väärtuse hindamine (ka kändude järgi pärast raiet)
 • Metsaparandustööde korraldamine
 • Raietööde korraldamine
 • Raietööde järelevalve
 • Metsamaterjali müügi korraldamine
 • Raieõiguse ja/või metsakonnistute enampakkumiste korraldamine
 • Metsapiiride tuvastamine, lankide tähistamine
 • Töövahendite rent

Tegevuspiirkond: Pärnumaa ja selle lähiümbrus