Ühingu tegevuse eesmärgid on:

  • Koondada Pärnumaal elavad sarnaste huvide ja taotlustega metsaomanikud ühingusse ja üleriigilisse metsaomanike struktuuri.
  • Organiseerida metsaomanikke koostööle metsade säästlikuks ja efektiivseks majandamiseks.
  • Aidata oma liikmeid metsaomandi valdamise ja haldamisega seotud probleemide lahendamisel, eriti metsavaldustest eemal elavate metsaomanike abistamine.
  • Propageerida ja arendada metsaomanikevahelist ühistegevust.
  • Kujundada metsaomanike metsandusalaseid teadmisi ja oskusi.

UUS! Majandusaasta aruanne 2016

Majandusaasta aruanne 2015

Revisjoniakt 2015